Assessoria mercantil-jurídica

Al despatx compartim treball advocats i economistes de diferents especialitats per oferir assessorament i consultoria legal i fiscal, de l'àmbit tant empresarial com personal. Prestem assessorament a tot tipus d'estructures: des de persones físiques fins a PIMES.

Dret mercantil

 • Constitució de societats.
 • Augment, reducció de capital i altres modificacions d'estatuts.
 • Operacions de reestructuració social. Transformació, fusió, dissolució i liquidació de societats.
 • Contractes mercantils (distribució, arrendament, traspàs, serveis, agència, etc.).
 • Impagats. Negociació extrajudicial i reclamació judicial d'impagats.

Dret d'estrangeria

 • Tràmits de residència per arrelament (social, familiar i laboral).
 • Renovació de permisos de residència (de tot tipus).
 • Processos de reagrupament familiar (règim general i règim comunitari).
 • Residències comunitàries per matrimoni amb ciutadans de la Unió Europea.
 • Tramitació de la nacionalitat espanyola (per residència, per opció, per carta de naturalesa).
 • Recursos contra resolucions dictades per l'Administració.

Dret successori

 • Testaments, herències, últimes voluntats.
 • Preparació d'actes de notorietat per a la declaració d'hereus abintestat.
 • Tràmits hereditaris.
 • Liquidació de l'impost de successions i donacions (ISD).

Assistència jurídica en tribunals i òrgans arbitrals.

 • Civil.
 • Mercantil.
 • Penal.
 • Laboral.
 • Administratiu.