Demana pressupost. sense compromísEn compliment de la LOPD 15/1999, les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats. Les dades seran recollides mitjançant la complimentació de formularis pels quals se sol · liciten les estrictament necessàries perquè l'usuari obtingui el servei desitjat, i processats per mantenir la comunicació entre EVIAL i l'usuari per tal de poder contactar amb aquest i que puguin rebre la informació sol · licitada. En pressionar "ENVIAR", EVIAL entén que l'usuari està acceptant que les dades personals siguin incorporades a un fitxer a fi d'aplicar-los l'activitat d'informació i comercialització dels seus serveis, si no rebem notícies seves en sentit contrari en el termini de 30 dies. EVIAL garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades, sent únic responsable del fitxer. D'acord amb la legislació vigent, tots els usuaris tenen el dret d'exercir l'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades, dirigint-se a Evial Asesores