Alta d'autònoms. Constitució empreses

Realitzem les accions necessàries per iniciar el seu projecte empresarial, l'ajudem a escollir la forma jurídica que millor s'adapta a les seves necessitats (empresa individual, societat limitada, anònima, societat civil, cooperativa, etc.) i portem a terme tots els tràmits de constitució i alta.

Assessoria mercantil

En plantejar l'inici d'una activitat empresarial o professional, cal tenir en compte diferents aspectes fiscals i jurídics, que afectaran la responsabilitat dels socis, el sistema de tributació,  les obligacions administratives, etc. Escollir la forma jurídica més adequada té gran importància. L'ajudem en aquesta anàlisi i fem amb rapidesa els tràmits necessaris per posar-la en marxa, sistema de claus en mà.

Tràmits de constitució societat i alta d'autònoms

Ens encarreguem de redactar els estatuts socials, de gestionar en notaria l'escriptura de constitució o el contracte privat, de cursar les altes en l'Agència Tributària, Generalitat, Seguretat Social, i d'inscriure els documents en el Registre Mercantil amb tanta urgència com requereixi el seu projecte.

Serveis

  • Alta d'empresaris individuals.
  • Constitució de societats civils.
  • Comunitats de béns.
  • Societats laborals.
  • Societats cooperatives.
  • Societats limitades.
  • Societats anònimes.
  • Fundacions.
  • Tramitació de llicència d'obres i d'obertura en Ajuntament.
  • Legalització d'instal·lacions.