Contracte per a la formació

01/03/2012


CONTRACTE DE FORMACIÓ (Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer).
Quin cost té en Seguretat Social un contracte de formació?.


Reducció del 100% quotes Seguretat Social en els contractes formalitzats amb desocupats inscrits en l'Oficina d'Ocupació en data 1/1/2012 (no es paga ni quota empresa ni quota treballador).

Reducció del 75% en empreses de més de 250 treballadors.A qui es pot formalitzar un contracte de formació?.

A majors de 16 anys i menors de 30 anys, fins que la taxa de desocupació del país es situï per sota del 15%.

A partir de llavors s'aplicarà a treballadors d'entre 16 i 25 anys.Per quant de temps es pot fer el contracte?.

Mínim d'1 any i màxim de 3 anys, modificable per conveni col · lectiu.

Cop acabada la durada màxima del contracte, el treballador no podrà ser contractat sota aquesta modalitat per la mateixa activitat laboral i ocupació, però sí per a una diferent.

Si a la finalització del contracte de formació, l'empresari li fa un contracte indefinit, té dret a una bonificació en la quota empresarial de 1500 € i 1800 € en cas de dones, aplicable 3 anys.Quant de temps s'ha de dedicar a la formació del treballador?.

El 25% el primer any, i el 15% durant el segon i tercer any, i estarà vinculada al lloc de treball desenvolupat.

A més la formació és bonificable en Assegurances Socials.Què salari he de pagar al treballador?.

En proporció al temps de treball efectiu, segons l'acordat en
conveni col · lectiu.Té dret a desocupació un treballador que tenia un contracte de formació?.

Sí, un cop finalitzat el contracte de formació, l'empleat té dret a la prestació per desocupació.És requisit necessari que el treballador tingui algun estudi previ?.

No cal, el nou contracte de formació permet contractar a persones que no compten amb el títol de Graduat Escolar o Graduat en Educació Secundària.Què és el certificat de professionalitat?.

És un certificat que s'ha de lliurar al treballador i que acredita la qualificació o competència adquirida durant la durada del contracte de formació.Quants contractes de formació pot realitzar l'empresa?.

Tants com l'empresa consideri, ha desaparegut el límit en el nombre total de contractes de formació que l'empresa pot efectuar, així com el nombre de contractes de formació que un treballador pot tenir.